Orddeling av sculptress

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sculptress? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sculp-tress

Synonym av sculptress:

noun sculptor, sculpturer, carver, statue maker

Siste orddelinger av dette språket