Orddeling av sculpture

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sculpture? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sculp-ture

Definisjon av sculpture:

1.
A three-dimensional work of plastic art
2.
Creating figures or designs in three dimensions
3.
Create by shaping stone or wood or any other hard material
Sculpt a swan out of a block of ice
4.
Shape (a material like stone or wood) by whittling away at it
She is sculpting the block of marble into an image of her husband

Synonym av sculpture:

nounplastic art, solid figure, three-dimensional figure
noun carving, art, artistic creation, artistic production, fine arts, beaux arts
verb sculpt, shape, form, work, mold, mould, forge
verb sculpt, grave, carve

Siste orddelinger av dette språket