Orddeling av sculpturesque

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sculpturesque? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sculp-turesque

Synonym av sculpturesque:

adj modeled, sculptural, sculptured, shapely

Siste orddelinger av dette språket