Orddeling av scummy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scummy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scum-my

Definisjon av scummy:

1.
Of the most contemptible kind
Abject cowardice A low stunt to pull A low-down sneak His miserable treatment of his family You miserable skunk! A scummy rabble A scurvy trick
2.
Covered with scum
The scummy surface of the polluted pond

Synonym av scummy:

adj abject, low, low-down, miserable, scurvy, contemptible
adj dirty, soiled, unclean

Siste orddelinger av dette språket