Orddeling av scupper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scupper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scup-per

Definisjon av scupper:

1.
Drain that allows water on the deck of a vessel to flow overboard
2.
Wait in hiding to attack
3.
Put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position

Synonym av scupper:

noun drain, drainpipe, waste pipe
verb ambush, bushwhack, waylay, lurk, ambuscade, lie in wait, wait
verb queer, expose, endanger, peril, affect, impact, bear upon, bear on, touch on, touch

Siste orddelinger av dette språket