Orddeling av scurry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scurry? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scur-ry

Definisjon av scurry:

1.
Rushing about hastily in an undignified way
2.
To move about or proceed hurriedly
So terrified by the extraordinary ebbing of the sea that they scurried to higher ground

Synonym av scurry:

noun scamper, scramble, haste, hurry, rush, rushing
verb scamper, skitter, scuttle, run

Siste orddelinger av dette språket