Orddeling av scutum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scutum? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scu-tum

Siste orddelinger av dette språket