Orddeling av secretary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet secretary? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sec-re-tary

Definisjon av secretary:

1.
A person who is head of an administrative department of government
2.
An assistant who handles correspondence and clerical work for a boss or an organization
3.
A person to whom a secret is entrusted
4.
A desk used for writing

Synonym av secretary:

noun head, chief, top dog
nounsecretarial assistant, assistant, helper, help, supporter
noun repository, confidant, intimate
nounwriting table, escritoire, secretaire, desk

Siste orddelinger av dette språket