Orddeling av self-imposed

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet self-imposed? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

self-im-posed

Synonym av self-imposed:

adj voluntary

Siste orddelinger av dette språket