Orddeling av sinuosity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sinuosity? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

sin-u-os-i-ty

Synonym av sinuosity:

noun sinuousness, curve, curved shape

Siste orddelinger av dette språket