Orddeling av sycophant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sycophant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syco-phant

Definisjon av sycophant:

1.
A person who tries to please someone in order to gain a personal advantage

Synonym av sycophant:

noun toady, crawler, lackey, flatterer, adulator

Siste orddelinger av dette språket