Orddeling av syllabi

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syllabi? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syl-labi

Definisjon av syllabi:

1.
An integrated course of academic studies
He was admitted to a new program at the university

Siste orddelinger av dette språket