Orddeling av syllabification

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syllabification? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

syl-lab-i-fi-ca-tion

Synonym av syllabification:

noun syllabication, division

Siste orddelinger av dette språket