Orddeling av syllabify

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syllabify? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syl-lab-i-fy

Synonym av syllabify:

verb syllabicate, syllabize, syllabise, segment, section

Siste orddelinger av dette språket