Orddeling av syllable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syllable? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syl-la-ble

Definisjon av syllable:

1.
A unit of spoken language larger than a phoneme
The word `pocket' has two syllables

Synonym av syllable:

nounlanguage unit, linguistic unit

Siste orddelinger av dette språket