Orddeling av syllogism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syllogism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syl-lo-gism

Synonym av syllogism:

noun deduction, deductive reasoning, synthesis

Siste orddelinger av dette språket