Orddeling av syllogistic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syllogistic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syl-lo-gis-tic

Synonym av syllogistic:

adj deduction, deductive reasoning, synthesis

Siste orddelinger av dette språket