Orddeling av sylvan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sylvan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syl-van

Definisjon av sylvan:

1.
A spirit that lives in or frequents the woods
2.
Relating to or characteristic of wooded regions
A shady sylvan glade

Synonym av sylvan:

adj silvan, wooded
noun silvan, spirit, disembodied spirit

Siste orddelinger av dette språket