Orddeling av symbiosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet symbiosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sym-bio-sis

Synonym av symbiosis:

noun mutualism, mutuality, interdependence, interdependency

Siste orddelinger av dette språket