Orddeling av symmetry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet symmetry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sym-me-try

Definisjon av symmetry:

1.
(mathematics) an attribute of a shape or relation
Exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
2.
Balance among the parts of something
3.
(physics) the property of being isotropic
Having the same value when measured in different directions

Synonym av symmetry:

noun symmetricalness, correspondence, balance, spatial property, spatiality
noun proportion, balance, equilibrium, equipoise, counterbalance
noun isotropy, property

Siste orddelinger av dette språket