Orddeling av sympathomimetic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sympathomimetic? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

sym-pa-th-omimet-ic

Synonym av sympathomimetic:

adj adrenergic

Siste orddelinger av dette språket