Orddeling av sympatry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sympatry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sym-pa-try

Definisjon av sympatry:

1.
The occurrence of organisms in overlapping geographical areas, but without interbreeding

Synonym av sympatry:

noun occurrence

Siste orddelinger av dette språket