Orddeling av symposia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet symposia? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sym-posia

Definisjon av symposia:

1.
A meeting or conference for the public discussion of some topic especially one in which the participants form an audience and make presentations

Siste orddelinger av dette språket