Orddeling av symptom

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet symptom? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

symp-tom

Definisjon av symptom:

1.
(medicine) any sensation or change in bodily function that is experienced by a patient and is associated with a particular disease
2.
Anything that accompanies X and is regarded as an indication of X's existence

Synonym av symptom:

noun evidence, grounds
noun indication, indicant

Siste orddelinger av dette språket