Orddeling av synaesthesia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synaesthesia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

synaes-the-sia

Synonym av synaesthesia:

noun synesthesia, sensation, sense experience, sense impression, sense datum

Siste orddelinger av dette språket