Orddeling av synaesthetic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synaesthetic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

synaes-thet-ic

Synonym av synaesthetic:

adj synesthetic, sensation, sense experience, sense impression, sense datum

Siste orddelinger av dette språket