Orddeling av synapomorphy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synapomorphy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

synapo-mor-phy

Siste orddelinger av dette språket