Orddeling av synapse

Prøver du å orddele synapse? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

synapse

Definisjon av synapse:

1.
The junction between two neurons (axon-to-dendrite) or between a neuron and a muscle
Nerve impulses cross a synapse through the action of neurotransmitters

Synonym av synapse:

noun junction, conjunction, conjugation, colligation

Siste orddelinger av dette språket