Orddeling av synaptogenesis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synaptogenesis? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

synap-to-ge-n-e-sis

Siste orddelinger av dette språket