Orddeling av sync

Prøver du å orddele sync? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

sync

Definisjon av sync:

1.
Make synchronous and adjust in time or manner
Let's synchronize our efforts

Synonym av sync:

verb synchronize, synchronise, adjust, set, correct

Siste orddelinger av dette språket