Orddeling av synchronic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synchronic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-chron-ic

Synonym av synchronic:

adj synchronous, synchronal, coetaneous, coeval, contemporaneous, coexistent, coexisting, coincident, coincidental, coinciding, concurrent, cooccurring, simultaneous, parallel, synchronized, synchronised, contemporaneous, contemporary, descriptive
adj synchronic, descriptive, synchronous, synchronal
adj synchronous, synchronal

Siste orddelinger av dette språket