Orddeling av synchronise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synchronise? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-chro-nise

Synonym av synchronise:

verb synchronize, contemporize, contemporise, happen, hap, go on, pass off, occur, pass, fall out, come about, take place
verb synchronize, change, alter, modify
verb synchronize, contemporize, contemporise, arrange, set up, put, order
verb synchronize, operate, control
verb synchronize, align, aline, line up, adjust
verb synchronize, sync, adjust, set, correct

Siste orddelinger av dette språket