Orddeling av synchroniser

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synchroniser? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-chro-nis-er

Synonym av synchroniser:

noun synchroscope, synchronoscope, synchronizer, measuring instrument, measuring system, measuring device

Siste orddelinger av dette språket