Orddeling av synchronism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synchronism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-chro-nism

Synonym av synchronism:

noun synchrony, synchronicity, synchroneity, synchronization, synchronisation, synchronizing, temporal relation

Siste orddelinger av dette språket