Orddeling av synchronizer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synchronizer? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-chro-niz-er

Synonym av synchronizer:

noun synchroscope, synchronoscope, synchroniser, measuring instrument, measuring system, measuring device

Siste orddelinger av dette språket