Orddeling av synchronous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synchronous? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-chro-nous

Synonym av synchronous:

adj synchronous, synchronal, synchronic, coetaneous, coeval, contemporaneous, coexistent, coexisting, coincident, coincidental, coinciding, concurrent, cooccurring, simultaneous, parallel, synchronic, synchronized, synchronised, contemporaneous, contemporary, synchronic, descriptive
adj synchronous

Siste orddelinger av dette språket