Orddeling av syncopate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syncopate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-co-pate

Definisjon av syncopate:

1.
Omit a sound or letter in a word
Syncopate a word
2.
Modify the rhythm by stressing or accenting a weak beat

Synonym av syncopate:

verb shorten
verb modify

Siste orddelinger av dette språket