Orddeling av syncopator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syncopator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-co-pa-tor

Synonym av syncopator:

nounjazz musician, jazzman

Siste orddelinger av dette språket