Orddeling av syncytia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syncytia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-cy-tia

Definisjon av syncytia:

1.
A mass of cytoplasm containing several nuclei and enclosed in a membrane but no internal cell boundaries (as in muscle fibers)

Siste orddelinger av dette språket