Orddeling av syndicalism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syndicalism? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-di-cal-ism

Synonym av syndicalism:

nounpolitical movement

Siste orddelinger av dette språket