Orddeling av syndicalist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syndicalist? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-di-cal-ist

Synonym av syndicalist:

noun anarchist, nihilist, radical

Siste orddelinger av dette språket