Orddeling av synergetic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synergetic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-er-getic

Synonym av synergetic:

adj synergistic, cooperative

Siste orddelinger av dette språket