Orddeling av synergism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synergism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-er-gism

Synonym av synergism:

noun synergy, natural process, natural action, action, activity
nountheological doctrine, religious doctrine

Siste orddelinger av dette språket