Orddeling av synergize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synergize? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-er-gize

Siste orddelinger av dette språket