Orddeling av synergy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synergy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-er-gy

Definisjon av synergy:

1.
The working together of two things (muscles or drugs for example) to produce an effect greater than the sum of their individual effects

Synonym av synergy:

noun synergism, natural process, natural action, action, activity

Siste orddelinger av dette språket