Orddeling av syngenesis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syngenesis? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

syn-ge-n-e-sis

Siste orddelinger av dette språket