Orddeling av synod

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synod? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syn-od

Definisjon av synod:

1.
A council convened to discuss ecclesiastical business

Synonym av synod:

noun council

Siste orddelinger av dette språket