Orddeling av synonym

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synonym? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syn-onym

Definisjon av synonym:

1.
Two words that can be interchanged in a context are said to be synonymous relative to that context

Synonym av synonym:

nounequivalent word, word

Siste orddelinger av dette språket