Orddeling av synonymous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synonymous? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-ony-mous

Definisjon av synonymous:

1.
(of words) meaning the same or nearly the same

Synonym av synonymous:

adj synonymous, similar, substitutable

Siste orddelinger av dette språket