Orddeling av synopsis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synopsis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-op-sis

Definisjon av synopsis:

1.
A sketchy summary of the main points of an argument or theory

Synonym av synopsis:

noun outline, abstract, precis, summary

Siste orddelinger av dette språket